Allmänna frågor om läkemedel besvaras av Läkemedelsupplysningen, tel 0771-46 70 10
Vid akuta läkemedelsärenden avseende våra produkter utanför kontorstid, hänvisar vi till Läkemedelsindustriföreningens jourtelefon hos Falck Läkarbilar på tel 040-22 35 38. Där får Du hjälp att komma i kontakt med oss.
Vill du komma i kontakt med Anthrop Pharma via e-post ber vi dig använda vår mailadress info@anthroppharma.com
OBS! Som läkemedelsföretag får vi inte ge individuella råd gällande medicinsk behandling. Sådana frågor ska besvaras av läkare och/eller annan vårdpersonal.
Rapportera biverkningar
På bipacksedeln kan man läsa om vilka kända biverkningar ett läkemedel har - alla läkemedel har biverkningar, men man vet inte i förväg hur mycket eller lite man kommer att märka av dem. Det är därför viktigt att rapportera biverkningar efter att ett läkemedel godkänts.
Rapportera biverkningar här
Prata i första hand med din läkare om du upplever några biverkningar av din medicin, du kan också själv rapportera biverkningar via Läkemedelsverkets hemsida (klicka här för att komma dit) eller till Anthrop Pharma via mail till info@anthroppharma.com
Alla patientuppgifter skyddas och är anonyma.